VERRAS U ZELFHorizon met een DIENST of KLUS

Welkom

Even voorstellen

Keuze diensten

De kosten

Contact

Extra's

Koffermet hoed

Verrasuzelf.nl is wettelijk verplicht om BTW in rekening te brengen , met uitzondering van de diensten die AWBZ - geïndiceerd zijn!

Als u een PGB (persoonsgebonden budget) heeft voor Begeleiding, dan hoeft u geen BTW te betalen. PGB-diensten zijn namelijk vrijgesteld van BTW.

Verrasuzelf.nl is een bedrijf en komt dus niet bij u op de loonlijst. U hoeft daarom ook geen ziektekosten of vakantiegeld uit te betalen. Deze constructie maakt het voor u allemaal een stuk minder complex.
U krijgt 1 á 2 x per maand een factuur toegezonden met daarin de gespecificeerde uren, die eenvoudig te verantwoorden zijn naar het zorgkantoor.

Wat betreft de overige kosten;
Reiskosten zijn 0,19 euro per kilometer. De eerste 5 km. zijn voor rekening van verrasuzelf.nl.
Benodigde materialen, entreeprijzen (m.u.v. museumbezoek) en eventuele andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant.

Voor particulieren met of zonder PGB, organisaties en instellingen gelden verschillende tarieven:
Wilt u meer informatie over tarieven, kosten of manier van werken?
Of wilt u een offerte ontvangen?

Neem gerust contact met mij op. Daarna kunnen we een afspraak maken hoe we uw ideeën verder vorm kunnen geven.

Ook kan ik u tips geven over mogelijke regelingen, die voor u van toepassing zijn.